Ngày 28.12.2021: Thoát khỏi “Ai Cập” của tội lỗi

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 2, 13-18

Khi các đạo sĩ ra đi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrođê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrođê băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.

Bấy giờ Hêrođê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

THOÁT KHỎI “AI CẬP” CỦA TỘI LỖI

Hài Nhi Giêsu được cứu sống trước lệnh sát hại con trẻ của Hêrôđê gợi nhớ biến cố Môsê được cứu sống trước lệnh tàn độc của Vua Pharaô. Như thế, thánh sử Matthêu hàm ý rằng Trẻ Giêsu chính là Môsê mới, Người sẽ dắt dân ra khỏi Ai Cập. Không phải là Ai Cập lưu đày thể xác, nhưng là thứ Ai Cập tội lỗi đang trói buộc con người lìa xa Thiên Chúa.

Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập. Trong cuộc xuất hành lần thứ nhất, việc trở về từ miền đất nô lệ, dưới nhiều phương diện, đã thất bại. Với việc trốn chạy sang Aicập và trở về miền Đất hứa, Đức Giêsu đã thực hiện một cuộc xuất hành dứt khoát, kéo theo một đàn em đông đúc.