Ngày 26.12.2021: Gia đình trong ơn Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 2, 41-52

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết.

Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.

Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói.

Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.

GIA ĐÌNH TRONG ƠN CHÚA

Sở dĩ gia đình hôm nay được gọi là thánh là vì có Chúa là thành viên của họ. Chúa hiện diện và cũng chính Người là tác nhân gắn kết từng thành viên trong gia đình, để họ có thể chung sống với nhau trong một mái nhà, và Người vẫn kiên trì hiện diện với họ trong suốt cuộc sống lữ hành. Làm sao để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa? Đó là một tiến trình dài được đào luyện trong sự liên lỉ và nhẫn nại cầu nguyện.

Hình ảnh gia đình cầu nguyện được diễn tả bằng việc Trẻ Giêsu theo cha mẹ lên đền thờ mừng lễ vượt qua. Có thể nói, các thành viên trong gia đình chỉ có thể gặp gỡ được Chúa của mình ngang qua đời sống phụng vụ và cầu nguyện, và chính ơn Chúa mới là tác nhân kết nối các thành viên trong gia đình với nhau.