Ngày 18.12.2021: Đón nhận mệnh lệnh Thiên Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 1, 18-24

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

ĐÓN NHẬN MỆNH LỆNH THIÊN CHÚA

Sứ thần trấn an ông Giuse: ‘Đừng sợ’ đón lấy mệnh lệnh. Mệnh lệnh hay ý định của Thiên Chúa thực sự tạo ra nỗi lo âu cho con người, bởi mệnh lệnh đó không theo lối nghĩ và sở thích của chúng ta. Nơi thánh Giuse cũng thế, hiểu làm sao được khi Maria mang thai? Một khi không lối thoát, thông thường người ta muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, Thánh Matthêu kết thúc trình thuật bằng việc thánh Giuse tỉnh giấc và thực hiện những gì sứ thần truyền dạy.

Có những biến cố xảy ra trong đời khiến chúng ta dường như sụp đổ. Phản ứng thông thường của chúng ta đã kêu gào, trách móc. Hãy nhớ, dẫu trong đêm tối của cuộc đời, thánh Giuse đã đón nhận mạc khải, hiểu được ý nghĩa của bí nhiệm, nhờ biết lắng nghe.