Ngày 10.12.2021: Đức Ki-tô là viên đá góc tường

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 21, 33-43. 45-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình.

Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”. Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:

“Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?” Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

ĐỨC KITÔ LÀ VIÊN ĐÁ GÓC TƯỜNG

Bằng việc trích dẫn lời Thánh vịnh 117, còn được gọi là Bài Ca Chiến Thắng, vốn được con cái Israel hát vang sau các trận thắng khải hoàn trước kẻ thù, Đức Giêsu khơi mở lên niềm hy vọng cho chúng ta: Gia nghiệp của Chúa sẽ chẳng tiêu vong, cho dẫu những tay thợ bất trung ngụp lặn trong số phận của chúng.

Điều này nhắc nhớ chúng ta rằng, bên cạnh các biến cố vốn đau thương xảy ra luôn có một ý nghĩa mới cho những ai tin. Viên đá thợ xây loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Thiên Chúa luôn có cách để rút tỉa điều tốt, điều lành, bởi sự dữ và cái chết không phải là yếu tố quyết định, nhưng chính Đức Kitô mới là người chiến thắng sau cùng.