Ngày 09.12.2021: Xin đừng vô cảm

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 16, 19-31

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:

“Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được”.

Người đó lại nói: “Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này”. Abraham đáp rằng: “Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các Ngài”. Người đó thưa: “Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải”. Nhưng Abraham bảo người ấy: “Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu”.

XIN ĐỪNG VÔ CẢM

Tin mừng hôm nay là khung cảnh ngày phán xét: hai con người và hai số phận. Ông phú hộ được cho biết là phải chịu hình khổ dưới âm ty. Vì sao ông bị như vậy?

Dễ thấy, ông được mô tả, khi còn sống ở trần gian: yến tiệc linh đình, mặc lụa là gấm vóc,… nhưng, những thứ ông đang hưởng thụ ấy là của riêng ông. Ông không trộm cắp, chẳng gian tham, cũng không hề làm điều gì khác bất chính. Vậy ông bị khổ vì điều gì? Thưa, vì đã từ chối Lazaro. Cho nên, đời sống đức tin của chúng ta, không phạm tội thôi chưa đủ. Chúa cần chúng ta điều gì khác cao hơn, đó là: biết chìa tay ra với những mãnh đời khốn khó, biết nói lời an ủi những tâm hồn sầu khổ, biết sửa dạy những tâm hồn lầm lạc,…và đó chính là hành trang cho chúng ta tiến về Quê Trời.