Ngày 26.11.2021: Nhạy bén trong đời sống tâm linh

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 21, 29-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

NHẠY BÉN TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH

Chúng ta nhìn cảnh khí sắc trời để đón nhận sự thay đổi của thời tiết bốn mùa. Chắc chắn, trong đời sống tâm linh, chúng ta cũng cần sự nhạy bén nội tâm, tức là nhận ra dấu chỉ của thời đại.

Chúa nói: Khi xem thấy những biến cố xảy ra, thì hãy biết Nước Thiên Chúa đã đến gần. Như vậy, những biến cố lớn nhỏ xảy ra xung quanh ta luôn có ý nghĩa của nó, và chỉ những ai thực sự nhạy bén mới nhận ra đó là lời mời gọi sám hối và sẵn sàng, bởi: Chúa đã gần đến.