Ngày 20.11.2021: Đức tin và niềm vui nơi Thiên Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 20, 27-40

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?”

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa”.

Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm”. Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.

ĐỨC TIN VÀ NIỀM VUI NƠI THIÊN CHÚA

Ở đây, phái Xađốc, ngay từ đầu được giới thiệu là không tin vào sự sống lại, nên câu chuyện được đặt ra để bắt bí Đức Giêsu. Như vậy, đức tin chỉ có nơi những người thành tâm thiện chí muốn tìm kiếm Thiên Chúa, chứ không phải nơi những ai muốn thử thách Người.

Hôm thứ Tư, ông chủ đã mời gọi đầy tớ: Hãy vào mà hưởng niềm vui với chủ ngươi. Như vậy, chúng ta không phải lo lắng tương quan của mình với người khác như thế nào, mà là lúc chúng ta được hưởng niềm vui với Chúa. Chúng ta có Chúa, như vậy chẳng phải là chúng ta có tất cả.