Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua năm B (2009 – 2021)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 18,33b-37)

 Nghe giảng Lễ Chúa Kitô Vua năm B (2009 - 2021)Ông Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với Người : “Ông có phải là vua dân Do-thái không ?” Đức Giêsu đáp : “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi ?”

Ông Philatô trả lời : “Tôi là người Do-thái sao ? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì ?” Đức Giêsu trả lời : “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.”

Ông Philatô liền hỏi : “Vậy ông là vua sao ?” Đức Giêsu đáp : “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

Năm 2021

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 7g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2018

+ Lễ bổn mạng HĐ Khuyết tật Kitô Vua: Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn nghe trên youtube

+ Lễ 6g15: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam nghe trên youtube

+ Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh nghe trên youtube

+ Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu nghe trên youtube

+ Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng xem trên youtube

Năm 2015

+ Lễ thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh (BM ca đoàn Cecilia)

+ Lễ 5g00: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

+ Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

+ Lễ 7g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

+ Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

+ Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

+ Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm FX. Nguyễn Tiến Dưng

(Lễ Tạ ơn Tân linh mục khiếm thị Phêrô Phạm Văn Dương, dòng Đức Mẹ Lên Trời.)

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15: Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30: Vinhsơn Martin Phạm Đình Chiến

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2009

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh   Bổn mạng ca đoàn Cecilia

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 

 

 

 

 

 

Trả lời