Đề tài Ngày Hòa bình Thế giới: 01 tháng Giêng năm 2022

Đề tài Ngày Hòa bình Thế giới: 01 tháng Giêng năm 2022

Đề tài Ngày Hòa bình Thế giới: 01 tháng Giêng năm 2022Hôm 13 tháng Mười Một vừa qua, Bộ Phát triển nhân bản toàn diện cho biết Đức Thánh cha Phanxicô đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 55, cử hành vào 01 tháng Giêng tới đây (2022), là: “Giáo dục, làm việc và đối thoại giữa các thế hệ: các phương thế để xây dựng một nền hòa bình lâu bền”.

Bộ Phát triển cho biết qua đề tài này, Đức Thánh cha vạch rõ ba bối cảnh rộng lớn ngày nay đang biến chuyển mạnh, để đề nghị một sự cứu xét mới mẻ đáp ứng các nhu cầu của thời đại hiện nay và tương lai, và ngài mời gọi tất cả mọi người “hãy đọc các dấu chỉ thời đại với con mắt đức tin, để hướng đi của sự thay đổi này gợi lên những câu hỏi cũ và mới cần cứu xét”. (ĐTC Phanxicô, Diễn văn cho giáo triều Roma nhân dịp trao đổi những lời chúc mừng dịp Giáng Sinh ngày 21-12-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA