Ngày 15.11.2021: Quà tặng của Thiên Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 18, 35-43

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Anh thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

Thiên Chúa muốn cho anh mù hôm nay, đại diện cho toàn thể chúng ta can đảm đứng dậy. Người muốn cho anh xin điều cần vì phẩm giá của anh. Thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy. Một điều rất đặc biệt ở đây là ngay từ đầu, anh mù được mô tả là ngồi bên vệ đường để ăn xin, nhưng ở đây, anh không xin Đức Giêsu của độ thân như vẫn làm mà là xin ánh sáng, nghĩa là được thấy.

Thấy ở đây sẽ là gì nếu không phải là nhìn thấy phẩm giá của bản thân khi anh đặt bản thân mình trước mặt Chúa, phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Quà tặng ấy chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng cho anh.