Ngày 13.11.2021: Cầu nguyện bằng lòng tin

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 18, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:

“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

CẦU NGUYỆN BẰNG LÒNG TIN

Thật là khập khiễng khi so sánh giữa quan tòa bất chính và Thiên Chúa. Tuy nhiên, hành động kiên trì ‘quấy rầy’ của bà góa khiến ông phải ‘xiêu lòng’ lại là một lời giáo huấn dành cho đời sống cầu nguyện của chúng ta.

Đời sống cầu nguyện luôn gắn liền với đức tin. Lời của Đức Giêsu cuối đoạn Tin Mừng đã cho thấy mối tương quan ấy. Thật thế, bà góa hôm nay sẽ không thể kiên trì đánh trống kêu oan trước công đường nếu như không tin rằng lời van xin của bà đến tai quan tòa. Cũng thế, tin như thế nào thì cầu nguyện như thế ấy. Hay nói khác đi, đời sống cầu nguyện của chúng ta thể hiện niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa.