Ngày 03.11.2021: Dứt khoát với mọi vật cản

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 14, 25-33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: “Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi”.

DỨT KHOÁT VỚI MỌI VẬT CẢN

Lẽ tất nhiên chúng ta phải yêu gia đình và yêu bản thân chúng ta. Cho nên, động từ “dứt bỏ” dùng ở đây không có nghĩa là phải nhẫn tâm, gắt gỏng hay tức giận đối với gia đình. Kinh Thánh thường dùng từ ngữ này với nghĩa “yêu thương ít hơn”.

Vì thế, “dứt bỏ” đây cũng có thể phải hiểu là “dứt khoát” với của cải vật chất, với những quan hệ nào đó, nếu những điều đó làm cản trở chúng ta trung thành dấn bước theo Đức Giêsu, trung thành với Tin Mừng, âu đó là hành động vác thập giá mỗi ngày để theo chân Chúa vậy, bởi nói như thánh Phaolô, chúng ta yêu Chúa hơn hết thảy mọi sự, thì sẽ có những sáng kiến để chu toàn luật của Người.