Ngày 02.11.2021: Niềm hy vọng Ki-tô giáo

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 6, 37-40

Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

NIỀM HY VỌNG KITÔ GIÁO

Hôm qua phụng vụ cho chúng ta hướng về Thiên đàng, nơi tầng tầng lớp lớp anh chị chúng ta được hưởng kiến nhan Chúa. Hôm nay, Phụng vụ tiếp tục mời gọi chúng ta nhớ đến những anh chị em đã đi trước chúng ta, những con người đang sống trong niềm hy vọng Phục sinh.

Niềm hy vọng Kitô giáo đặt nền tảng trên lời hứa của Đức Giêsu nơi bài Tin mừng: “Những kẻ Cha đã ban, tôi sẽ không để mất một ai”. Lời ấy ám chỉ đến tất cả các môn đệ của Đức Giêsu thuộc mọi lúc, mọi nơi và mọi thời. Họ là những người đã ‘thấy’ và đã ‘tin’ vào Người, đã để cho tình yêu của Người chiếm hữu. Tình Yêu đã cứu độ và cũng chính Tình Yêu ấy đã thực hiện cuộc thanh tẩy cuối cùng trên các ngài, trước khi các ngài bước vào mối tương quan mật thiết với Người, diện đối diện