Ngày 24.10.2021: Đến với Chúa trong đời sống thường nhật

 

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 10, 46-52

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

ĐẾN VỚI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT

Vai trò của đám đông hôm nay thật là rõ ràng. Đám đông một mặt làm cản trở lời van xin của anh mù khi quát nạt bắt anh im lặng. Họ ngăn cản người đau khổ đến với Chúa. Tiếng ồn ào của đám đông xung quanh không phải khiến cho Chúa không nghe được tiếng kêu xin, cho bằng, chính họ không dám kêu xin Thiên Chúa.

Tuy nhiên, giữa đám đông xô bồ theo Chúa, không ít người thực sự đưa người ta đến với Đức Giêsu: Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy. Ta nhận ra nơi đây sự nâng đỡ của những người theo Chúa dành cho những người đau khổ, nhờ đó, họ can đảm đứng lên mà đến với Đức Giêsu. Và, anh mù đã vất áo choàng, đứng phắt dậy mà đến gần Chúa.