Ngày 15.10.2021: Tránh xa thứ “men Pharisêu”

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 12, 1-7

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men Biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà.

“Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy.

TRÁNH XA THỨ “ MEN PHARISÊU”

Từ lâu chúng ta nghe nói đến ‘men Biệt phái’, tức là sự giả hình giả bộ của thành phần lãnh đạo dân. Họ ưa thể hiên ra bên ngoài, nhưng tâm hồn lại trống rỗng. Đức Giêsu lên án hành vi đó.

Vậy chăng chỉ giữ đạo tại tâm là đủ? Phải chăng không cần đến nhà thờ mà thay bằng các việc làm đạo đức? Hẳn là không. Hôm qua, Đức Giêsu cho biết, việc này phải làm mà việc kia cũng không được bỏ. Đời sống đạo cần có một nội tâm sống động, tức là luôn gắn kết với Thiên Chúa, nhưng tâm hồn sống động ấy cần được thể hiện ra bên ngoài, giống như men và ánh sáng là dậy men tình yêu và ánh sáng chiếu toả khắp thế gian.