Ngày 13.10.2021: Vẻ đẹp bên ngoài và giá trị bên trong

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 11, 42-46

Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người Biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người Biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!”

Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”.

VẺ ĐẸP BÊN NGOÀI VÀ GIÁ TRỊ BÊN TRONG

Bởi quá chú tâm đến vẻ bên ngoài mà những người Pharisêu cố gắng tuân giữ đến chi li những điều luật dạy, hay là xuất hiện trước đám đông dưới bộ dạng trịnh trọng,… điều này giải thích tại sao họ thắc mắc việc Đức Giêsu không rửa tay trước khi ăn.

Hành động của giới Pharisêu đã đi ngược lại với giáo huấn của Đức Giêsu về lòng nhân, khi Người trích lời Thánh vịnh: Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Trong khi lễ tế chỉ là những gì diễn ra bên ngoài, không thể diễn tả được thẳm sâu tâm hồn con người, thì chính lòng người mới làm cho tôn giáo mới, thứ tôn giáo được Đức Giêsu thiết lập và kiện toàn, được tròn đầy ý nghĩa.