Ngày 12.10.2021: Che đậy tâm hồn trống rỗng

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 11, 37-41

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người Biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người Biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người Biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

CHE ĐẬY TÂM HỒN TRỐNG RỖNG

Sự thống nhất ‘bên trong’ và ‘bên ngoài’ của con người là điều mà Tin mừng hôm nay hướng đến cho chúng ta. Lẽ thường chúng ta dễ dùng cái bề ngoài để diễn đạt nội tâm bên trong. Cờ quạt, rước sách, hoa nến,… hoành tráng cốt là để diễn tả một đời sống nội tâm sống động. Tuy nhiên, chắc là không thiếu những lần cái hình thức bên ngoài đang che đậy tâm hồn trống rỗng.

Tin mừng cho biết, Thiên Chúa làm chủ nội tâm con người, và cách thức để chúng ta được thanh sạch chính là bố thí cái bên trong. Lòng đầy thì miệng nói ra. Hãy làm việc bằng tất cả sự yêu mến. Khi đó, mọi hành động của chúng ta đều phản ánh được tâm hồn đầy Chúa.