Ngày 11.10.2021: Đón nhận dấu lạ từ Thiên Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

ĐÓN NHẬN DẤU LẠ TỪ THIÊN CHÚA

Bằng việc nhắc lại các hành động của ông Giôna và thái độ sám hối của dân thành Ninivê tội lỗi, Đức Giêsu cho biết, để đón nhận dấu lạ từ Thiên Chúa, phải khởi đầu bằng hành vi sám hối. Năm xưa, dân thành Ninivê khi đối diện với án tru diệt của Đức Chúa, thì từ vua quan cho đến bề tôi trong thành đều mặc áo bố, rắc tro trên đầu để tỏ lòng sám hối, nhờ đó mà thành được tha, tức là đã giao hoà trở lại với Thiên Chúa.

Bên cạnh đó, với việc gọi thế hệ này là “thế hệ gian ác”, Đức Giêsu đã chỉ ra cách con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Họ là những người có cơ hội để tin, nhưng lại từ chối. Đây con người sẽ chẳng bao giờ có dấu lạ nào, bởi dấu lạ luôn bắt đầu bằng lòng tin của người nhận, đây lại không có nơi những người chống đối Đức Giêsu.