Ngày 08.10.2021: Hãy đến mà theo Ta

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 11, 15-26

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

HÃY ĐẾN MÀ THEO TA

Nước Thiên Chúa hoàn toàn đối lập với thế giới bóng tối. Tin nhận hay chối từ Vương Quốc tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người chúng ta, bởi không thể có thái độ trung lập trong những gì thuộc về Thần Khí. Chính Đức Giêsu đã tuyên bố: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi”.

Ở đây, bởi chống đối Đức Giêsu nên người ta gán cho ma quỷ những phúc lành phát xuất từ Thiên Chúa, vốn để mở đường đưa con người đến lòng tin. Và cũng bởi khước từ tình thương và không tin như thế, nên họ không hối cải, hay nói khác đi, họ không có khả năng để hối cải bởi chú tâm đến những tiểu tiết mang tính vụ luật để rồi mù quáng và vô cảm với Lời Thiên Chúa.