Ngày 07.10.2021: Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 1, 26-38

Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Ngày 07.10.2021: Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi

HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI

Qua kinh Mân côi, chúng ta thổ lộ tâm tình cùng Thân Mẫu: Đó là những chuyện vui buồn, đó là những đau khổ với sướng vui, đó là những thành công và thất bại, là bệnh tật hay mạnh khoẻ, là trung thành hay phản bội,… tất cả đều được Mẹ ôm vào lòng, bởi ngay từ đầu, chúng ta đã là con.

Như đứa bé ở tuổi ‘ê…a’ tập nói được người mẹ mớm cho từng lời, thì ở đây, chúng ta kêu cầu danh Mẹ Maria bằng chính lời của Mẹ truyền dạy năm xưa tại Fatima: Hãy siêng năng lần hạt Mân côi.