Ngày 06.10.2021: Chân dung một Người Cha

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 11, 1-4

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

“Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

CHÂN DUNG MỘT NGƯỜI CHA

Trong thư gửi tín hữu Galát, thánh Phaolô cho thấy sự khiêm hạ của Ngôi Lời Thiên Chúa, nhờ đó mà nhân loại được bước vào mối tương quan phụ – tử với Chúa Cha. Chúng ta được gọi Thiên Chúa là ‘Abba’, nghĩ là ‘Cha ơi’.

Ở đây, Đức Giêsu đã dạy chúng ta thân thưa với Thiên Chúa là Cha. Người đã mang lại một viễn tượng mới trong mối tương quan của những người tin với Thiên Chúa. Thật vậy, trong Cựu ước, người ta sợ hãi khi nói đến Thiên Chúa: sợ hãi sự phán xét, sợ hãi sự trừng phạt. Cho nên đối với Chúa cần có thái độ kính nhi viễn chi, nghĩa là, đứng từ xa mà nhìn. Bằng lời kinh Lạy Cha, Đức Giêsu đã mạc khải lòng nhân hậu của Thiên Chúa, kéo con người đến gần Thiên Chúa, không như thần dân với vua, hay nô lệ với ông chủ, mà như đứa con đến với cha mình trong sự tiếp đón ân cần và quan tâm chăm sóc.