Đức Thánh cha chọn đề tài cho Ngày Thế giới truyền thông xã hội 2022

 

Đức Thánh cha chọn đề tài cho Ngày Thế giới truyền thông xã hội 2022Đức Thánh cha Phanxicô đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 56 năm tới, 2022, là “Hãy lắng nghe!”

Sứ điệp ngày truyền thông xã hội năm 2021 này tập trung vào việc đến và xem. Qua đề tài “Hãy lắng nghe”, được chọn cho năm tới, Đức Thánh cha muốn kêu gọi giới truyền thông hãy tái học cách lắng nghe.

Đại dịch đã gây thương tổn cho tất cả mọi người và tất cả cần được lắng nghe và củng cố. Lắng nghe cũng là điều cơ bản để có một sự thông tin tốt. Việc tìm kiếm sự thật bắt đầu bằng cách lắng nghe; cũng vậy đối với việc làm chứng qua các phương tiện truyền thông xã hội. Ngày nay, mỗi việc thuật lại, tường trình, đều bắt đầu bằng sự lắng nghe. Vì thế, để có thể tăng trưởng, kể cả về phương diện nghề nghiệp, như một nhà truyền thông, cần phải tái học cách lắng nghe nhiều.

Chính Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta chú ý đến cách thức chúng ta lắng nghe (Xc Lc 8,18). Để có thể thực sự lắng nghe cần có can đảm, cần có một con tim tự do và cởi mở, không nuôi thành kiến.

Trong thời đại ngày nay, toàn thể Giáo hội được mời gọi lắng nghe để học cách trở thành một Giáo hội đồng hành, tất cả chúng ta đều được mời gọi tái khám phá sự lắng nghe như một điều thiết yếu để có thể thông tin tốt đẹp.

Theo thông lệ, ngày 24 tháng Giêng năm 2022 tới đây, lễ kính thánh Phanxicô đệ Salê, bổn mạng các ký giả, Đức Thánh cha sẽ công bố sứ điệp của ngài để chuẩn bị cho việc cử hành Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 56. vào trung tuần tháng Năm năm 2022.

(Sala Stampa 29-9-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.