Ngày 01.10.2021: “Vị thứ” trong Nước Trời

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 18, 1-4

Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”.

“VỊ THỨ” TRONG NƯỚC TRỜI

Đứa trẻ được đặt giữa các môn đệ, Đức Giêsu nhắc nhớ họ Nước Trời không là nơi của lòng vị kỷ hơn thua, không là nơi của những thù hằn ghen ghét nhưng là chốn của những con người biết đón nhận tình yêu.

Như trẻ thơ mong ngóng bàn tay cha mẹ chìa ra cho chúng thế nào thì nước Thiên Chúa cũng chỉ dành cho những tâm hồn biết mong chờ trong tâm tình đơn sơ và phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa như vậy. Nơi họ, con tim luôn trở nên rỗng không trước nhan Chúa và để cho Chúa đổ đầy tràn ân sủng, và do đó, Người mới là chủ thể cuộc sống của họ.