Ngày 25.9.2021: Vác thập giá của chính mình

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 9, 44b-45

Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

Ngày 25.9.2021: Vác thập giá của chính mình

VÁC THẬP GIÁ CỦA CHÍNH MÌNH

Hai ngày liên tiếp Phụng vụ cho chúng ta nghe lời tiên báo cuộc thương khó của Đức Giêsu. Điều đó cho thấy trọng tâm đức tin của các môn đệ, là những người theo Đức Giêsu. Lời tuyên xưng đức tin luôn bao hàm với hình ảnh thập giá.

Tuy nhiên, nói như thánh Phaolô, thập giá là điều vượt quá trí khôn của con người. Làm sao hiểu được một Thiên Chúa quá cao sang vì yêu đến nỗi gánh lấy thập giá? Làm sao hiểu được Đấng của lời hứa lại có thể chết trong tủi hổ,… Tin mừng cho biết: Các ông không hiểu lời đó. Đúng vậy, chỉ đến khi kề vai vác thập giá của chính mình, khi trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy mình, các môn đệ Chúa mới thực sự hiểu và đã dấn thân trọn vẹn cho tình yêu mà Thầy mình đã nêu gương trước.