Ngày 22.9.2021: Sứ điệp sự sống

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 9, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

SỨ ĐIỆP SỰ SỐNG

Nhóm Mười hai được sai lên đường để loan truyền Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Như vậy, việc giới thiệu Nước Trời cũng bao hàm hành động chữa lành. Nhiều người đang hứng chịu cảnh lầm than, thể xác và tinh thần, cần bàn tay nâng đỡ và xoa dịu những nỗi đau. Do đó, sứ giả Tin mừng một mặt giới thiệu cho con người thời nay viễn tượng Nước trời, trong đó, mọi người được băng bó những vết thương.

Chắc chắn đó là việc vượt quá sức của các sứ giả. Lệnh truyền không mang gì lên đường nhắc nhớ sứ giả cậy dựa vào ơn trợ giúp của Chúa. Vì bởi không bận tâm điều gì, nên hành trang sứ giả chỉ có sứ điệp sự sống.