Ngày 21.9.2021: Ánh mắt đánh động tâm hồn

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người Biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

ÁNH MẮT ĐÁNH ĐỘNG TÂM HỒN

Ánh mắt thức tỉnh tâm hồn tội lỗi. Đối với người Dothái, Matthêu bị liệt vào hàng tội lỗi công khai nên người ta xa tránh ông. Đức Giêsu đã không nhìn ông với cái nhìn ấy, trái lại, Người đón nhận tất cả con người ông. Ánh mắt của Người đã đánh động tâm hồn ông, và qua ánh mắt ấy, ông đã bắt gặp được liều thuốc chữa lành, để dám rời bỏ tình trạng tội lỗi của mình.

Bản thân chúng ta cũng là một người tội lỗi đã được Chúa thương kêu gọi đi theo Người. Lẽ ra chúng phải luôn nhớ mãi hồng ân ấy và cũng quảng đại với tha nhân. Thế nhưng, hình như khi chúng ta tự coi mình là công chính và khó chịu khi Chúa mang về đàn những con chiên lạc. Phải chăng, như người Pharisêu năm xưa, tôi cũng muốn mình độc chiếm nước Thiên Chúa?