Ngày 17.9.2021: Góp phần vào công trình truyền giảng

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 8, 1-3

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.

GÓP PHẦN VÀO CÔNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG

Tin mừng cho thấy một nhóm người theo Đức Giêsu. Lúc này, cộng đoàn những người theo Chúa trên bước đường truyền giảng Tin mừng không phải là một nhóm nhỏ Mười hai tông đồ nữa, nhưng được mở rộng, cụ thể là cho các phụ nữ. Nếu đặt trong khung cảnh Do thái, vốn loại trừ phụ nữ và trẻ em để thấy rằng, trong cộng đoàn các môn đệ, không có chuyện loại trừ, bất cứ ai cũng có thể góp phần của mình vào công trình truyền giảng Lời Chúa.

Các cộng tác viên này được kể ‘cùng với’ nhóm Mười hai. Điều này cũng là lời nhắc nhớ, không ai được phép cho rằng, việc truyền giảng Nước Thiên Chúa là độc quyền của một cá nhân hay một tổ chức nào, nhưng là của toàn thể Hội thánh, bởi đó, mỗi người phải biết khiêm nhường đóng góp phần của mình để Nước ấy được lan rộng khắp nơi.