Nghe giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (2014 – 2021)

 

Tin Mừng theo thánh Gioan (19, 25 – 27)

Nghe giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (2014 - 2021)Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.”

Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Năm 2021

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2020

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 5g45: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Năm 2018

Lễ 5g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2016

Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2015

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2014

Lễ 17g30: Lm Giuse Ngô Sĩ Đình

Trả lời