Ngày 08.9.2021: Mầu nhiệm nhập thể

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 1,18-23

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

MẦU NHIỆM NHẬP THỂ

Các ngôn sứ nhiều lần đã đưa dân chúng đến kinh nghiệm về Đấng Mêsia, Đấng mang đến niềm hy vọng. Đối với dân, ngày Đấng Mêsia đến, con người được giải thoát, vương triều được tái lập, và như vậy cũng đầy dư vật chất,… Tuy nhiên, Tin mừng lại cho chúng ta thấy một hình ảnh khác, khi thần sứ Gabriel giới thiệu sứ vụ của Đấng Cứu Thế: Người sẽ cứu dân khỏi tội lỗi của họ.

Ngày sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta được nghe biến cố truyền tin. Như vậy, việc Mẹ hạ sinh đánh dấu tình thương Thiên Chúa dành cho Mẹ, để Mẹ trở nên cung điện rạng ngời và xứng đáng là nơi Ngôi Lời xuống thế, trong mầu nhiệm nhập thể.