Ngày 07.9.2021: Con đường để nên thánh

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

CON ĐƯỜNG ĐỂ NÊN THÁNH

Nhìn lại bản danh sách những người được gọi ban đầu, những thành phần được quy tụ để làm nên Hội thánh, chúng ta thấy được những cái tên. Đức Giêsu đã cất tiếng gọi những ai Người muốn, chắc chắn cũng có tên từng người chúng ta, đúng như lời ngôn sứ Isaia: “Chúa đã gọi tôi, từ khi tôi còn lòng mẹ.”

Giuđa được giới thiệu là kẻ phản bội. Điều đó không có nghĩa là ông được chọn để phản bội, nhưng nhằm tuyên bố rằng, mọi người đều có khả năng để nên thánh, nhưng chính chúng ta sử dụng tự do của mình để phản bội Thiên Chúa.