Ngày 04.9.2021: Đức Giê-su là Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 6, 1-5

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.

Ngày 04.9.2021: Đức Giê-su là Chúa

ĐỨC GIÊSU LÀ CHÚA

Thoạt nghe câu truyện trích dẫn của Đức Giêsu không liên hệ gì đến nội dung cuộc tranh luận hôm nay, nhưng nó lại mang đến cho chúng ta ý nghĩa tròn đầy về căn tính của Đức Giêsu mà thánh Luca muốn khẳng định với hết thảy mọi người.

Vua Đavít được phép ăn “bánh tiến” do bởi vị thế là một vị vua. Do vậy, nếu do bởi uy quyền của Đavít, các thuộc hạ của ông còn được phép ăn “bánh tiến”, thì còn hơn thế nữa, các môn đệ là những người theo sát Đức Giêsu, là chủ ngày Sabat, có thể ăn những hạt lúa mì bứt được trên đồng. Cho nên, trọng tâm của Giáo lý ở đây là để khẳng định: Đức Giêsu là Chúa.