Ngày 02.9.2021: Theo Chúa và từ bỏ mọi sự

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 5, 1-11

Khi ấy, vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

THEO CHÚA VÀ TỪ BỎ MỌI SỰ

Phần cuối Tin mừng thật đẹp: Các ngư phủ đã bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giêsu. Hành động dứt khoát ấy gợi nhớ tiếng đáp trả của tổ phụ Abraham, vốn được mệnh danh là ‘cha của những kẻ tin’. Ông ra đi theo tiếng gọi của Đức Chúa, dù không biết đi về đâu, nhưng ông chỉ chắc một điều là có Chúa dẫn đường.

Cũng thế, hành động dứt khoát của những môn đồ biểu hiện đức tin kiên vững của cha ông, khi họ: bỏ tài sản, bỏ cả người thân… dù rằng hành trình đức tin ấy lắm lúc cũng yếu đuối, cũng hoài nghi, cũng phản bội, và dĩ nhiên, cũng như tổ phụ Abraham, các ông tin có Chúa đưa đường.