Ngày 01.9.2021: Đức Giê-su chữa lành bệnh tật

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 4, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà trỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Ðức Kitô.

Ðến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

ĐỨC GIÊSU CHỮA LÀNH BỆNH TẬT

Đối với người Dothái, bệnh tật là dấu hiệu của ma quỷ. Người bị bệnh bị satan ám hại, nên việc Đức Giêsu chữa lành bệnh cho người nhà của ông Simon cũng là một dấu chứng Người chiến thắng thế lực đối nghịch với Thiên Chúa, tức là ma quỷ. Mà quả thật, ngay sau đó người ta nghe danh và kéo đến với Đức Giêsu, Người đã chữa lành họ và quát mắng ma quỷ.

Mặc khác, người bệnh sau khi được chữa lành, ngay lập tức dọn bữa thiết đãi Đức Giêsu. Như vậy, không có khả năng phục vụ người khác cũng được xem là một hình thức của bệnh tật. Đức Giêsu đã chữa lành bệnh để bệnh nhân có thể phục vụ, thì ngay bây giờ, chúng ta cũng hãy xin Chúa chữa lành tính biếng nhác, quy ngã của mình.