Ngày 31.8.2021: Quyền năng của Thiên Chúa

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 4, 31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

Ngày 31.8.2021: Quyền năng của Thiên Chúa

QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA

Cuối đoạn Tin mừng hôm nay, danh Đức Giêsu đã được lan rộng khắp các vùng lân cận. Người ta nhận thấy quyền năng Thiên Chúa và họ đã thốt lên vì kinh ngạc.

Có thể thấy đây là sự kinh ngạc do sự thúc đẩy của Thần Khí, bởi nói như thánh Phaolô, không ai có thể biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải bởi Thần Khí của Thiên Chúa. Thần Khí ngự xuống trên Đức Giêsu nơi sông Giođan, thì nay cũng chính Thần Khí ấy hiện diện nơi những ai nghe Lời Đức Giêsu, nhờ đó họ mới có thể thốt lên: Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế.