Ngày 30.8.2021: Ân sủng và ơn cứu độ

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 4, 16-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.

ÂN SỦNG VÀ ƠN CỨU ĐỘ

Tâm điểm của Tin mừng hôm nay được gói gọn trong lời sấm của ngôn sứ Isaia: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn.

Như vậy, khi đặt trên môi miệng Đức Giêsu lời của ngôn sứ, thánh Luca gián tiếp khẳng định, Đức Giêsu chính là con người của lời hứa, và cũng chính Người đã làm cho lời hứa của ngôn sứ được trở nên ứng nghiệm. Đấng Được Xức Dầu, Đấng Mêsia sẽ mang Tin mừng giải thoát, giải thoát những con người sầu khổ, đau yếu và nhất là giải thoát những ai bị giam cầm trong bóng đêm tội lỗi.