Ngày 25.8.2021: Nguồn động lực canh tân đời sống

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 23, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các ngươi nói rằng: “Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri”. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi”.

Ngày 25.8.2021: Nguồn động lực canh tân đời sống

NGUỒN ĐỘNG LỰC CANH TÂN ĐỜI SỐNG

Từ việc lên án giới Pharisêu giả hình đặt ra cho chúng ta câu hỏi: phải chăng ta chỉ cần giữ đạo tại tâm là đủ? Nhà thờ nhà thánh, hay đi xem lễ cầu nguyện xem ra là dư thừa?

Đành rằng những lời khiển trách của Đức Giêsu hôm nay nhằm lên án lối sống hình thức, đồng thời đề cao tinh thần tôn giáo, nhưng bằng việc xuất hiện giữa trung tâm tôn giáo cũ, qua việc Người hiện diện trong căn nhà của người Pharisêu và lên tiếng trong chính ngôi nhà ấy, Đức Giêsu đã cho thấy, Người chính là nguồn động lực canh tân từ bên trong cộng đoàn những người theo trường phái Pharisêu để họ trở nên thanh sạch thực sự.