Ngày 24.8.2021: Cuộc gặp gỡ Thiên Chúa với con người

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 1,45-51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

CUỘC GẶP GỠ THIÊN CHÚA VỚI CON NGƯỜI

Giấc mộng của Giacóp đã trở thành hiện thực. Sách Sáng thế thuật lại việc Giacóp trốn chạy anh mình đến một vùng đất, trong lúc mơ ngủ, ông nhìn thấy các thiên sứ của Thiên Chúa lên xuống trên chiếc thang nối trời và đất. Sau giấc mộng đó, Giacóp đã đổi tên nơi ấy thành Bết-en, nghĩa là Nhà của Đức Chúa.

Ở đây, lời của Đức Giêsu nhắc lại biến cố lịch sử. Như thế, tựa chiếc thang, Con Người là nơi trời và đất, Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau. Và các môn đệ là những người đầu tiên được bước vào cuộc gặp gỡ ấy, nhờ đó, họ được biến đổi và tuyên xưng lòng tin của mình: Lạy Thầy, Thầy là con Thiên Chúa.