Ngày 23.8.2021: Lối sống phải gánh chịu nhiều đau khổ

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 23, 13-22

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và Biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và Biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và Biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

LỐI SỐNG PHẢI GÁNH CHỊU NHIỀU ĐAU KHỔ

Hạn từ ‘Khốn cho’ là một thán từ, trong tiếng Hy lạp có nghĩa là ‘đau khổ’. Trong bài giảng về Bát phúc, Đức Giêsu nói đến nỗi khốn khó của những người giàu có, người được no nê hay người được ca tụng. Như thế, thán từ ‘Khốn cho’ được sử dụng ở đây nhằm mục đích cảnh tỉnh người Pharisêu, rằng lối sống của họ sẽ phải gánh chịu đau khổ.

Thật thế, bởi quá chú tâm đến vẻ bên ngoài mà những người Pharisêu cố gắng tuân giữ đến chi li những điều luật dạy. Qua đây, Đức Giêsu muốn các môn đệ của Người tuân giữ cái hồn của luật, tức là tình yêu. Chúng ta giữ luật bằng tình yêu mến chứ không phải vì sợ hãi hay khoe khoang công trạng của mình.