Ngày 20.8.2021: Yêu người như Chúa dạy

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 22, 34-40

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”

 YÊU NGƯỜI NHƯ CHÚA DẠY

Trong tình yêu, thánh Gioan đã viết, ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy, để rồi ngài kết luận, Ai sống yêu thương, thì biết Thiên Chúa.

Như thế, cả hai điều răn hôm nay không thể tách rời nhau. Lòng mến Thiên Chúa không kéo con người ra khỏi thế gian này, không cô lập họ trong sự sùng bái riêng tư, nhưng tình yêu ấy là nguồn mạch và là sức mạnh thúc đẩy một tình yêu dành cho tha nhân, hay nói khác đi: không yêu thương và nhân ái với anh em, thì tình yêu chúng ta dành cho Đức Kitô chỉ là thứ tình yêu hão. Phải chăng đó cũng là thứ đạo đức hão mà thánh Giacôbê cảnh báo?