Ngày 19.8.2021: Tiệc cưới trong Nước Trời

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 22, 1-14

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

TIỆC CƯỚI TRONG NƯỚC TRỜI

Thiên Chúa sẽ tách biệt người tốt và kẻ xấu. Chúng ta thấy điều đó trong chính khung cảnh bữa tiệc hôm nay, khi nhà vua tiến vào phòng tiệc.

Thực khách bị túm cổ mà quẳng vào nơi tối tăm cho thấy tương lai của những ai không có sự sẵn sàng để dự tiệc. Có mặt trong phòng tiệc không có nghĩa là được hưởng vinh quang. Cũng vậy, Nước Trời sẽ không dành cho những ai chỉ lưu tên trong Hội thánh mà thôi, hay nói khác đi, lãnh nhận bí tích rửa tội không là một đảm bảo cho chúng về phần thưởng mai hậu, nhưng đó là ân ban cho những ai sẵn sàng với tấm áo cưới khoác trên mình.