Ngày 17.8.2021: Chọn Thiên Chúa hay tiền bạc

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 19, 23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?”

Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

CHỌN THIÊN CHÚA HAY TIỀN BẠC

Hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim một lần nữa gợi nhớ chúng ta con đường hẹp của Tin mừng. Con lạc đà vốn cồng kềnh mang vác đồ đạc muốn chui qua ‘lỗ kim’ không cách nào khác hơn chính nó loại bỏ những gì là lỉnh kỉnh không cần thiết để nhẹ nhàng bước qua lối đi dành cho nó.

Và đó cũng là hình ảnh của chúng ta. Hôm qua, Đức Giêsu mời gọi anh thanh niên: bán cái đang có – cho người nghèo – rồi theo Chúa. Như vậy, quẳng cái đang mang vác không gì khác hơn là biết chia sẻ những gì mình có cho người nghèo, như là phương thế hữu hiệu để chúng ta có được kho tàng trên trời.