Ngày 15.8.2021: Đi theo hành trình của Mẹ Maria

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 1, 39-56

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.

ĐI THEO HÀNH TRÌNH CỦA MẸ MARIA

Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ một trong những đặc ân cao cả, Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria, đó là ân huệ ‘Lên Trời cả hồn lẫn xác’. Tuy nhiên, một điều khá thú vị là trong ngày mừng biến cố Mẹ Mông Triệu, Phụng vụ lại mời gọi chúng ta chiêm ngắm một hành trình rất đỗi đời thường: Hồi ấy, Đức Maria lên đường, vội vã… đi thăm viếng!

Chắc chắn không phải nhờ biến cố thăm viếng này mà Mẹ được triệu vời lên trời, nhưng ở đây, khi giới thiệu hình ảnh ấy là vì chúng ta, những người còn ở lại. Chúng ta cũng hãy như Mẹ, mở toang cánh cửa để lên đường, lên đường để thấy những mảnh đời bất hạnh, lên đường để thấy những con người cần đến sự trợ giúp của chúng ta.

Trả lời