Ngày 14.8.2021: Sống tinh thần của trẻ nhỏ

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 19, 13-15

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”. Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.

SỐNG TINH THẦN CỦA TRẺ NHỎ

Các môn đệ ngăn cấm trẻ em đến với Đức Giêsu, trong khi Người răn dạy các ông tinh thần phục vụ của cộng đoàn: Ai muốn làm lớn thì nên như người phục vụ. Như vậy, luôn có tinh thần chống cưỡng lại giáo huấn của thầy Giêsu trong chúng ta.

Vậy đâu là phương thế hữu hiệu có thể giúp chúng ta đạt được Nước Trời? Có thể thấy, cách duy nhất để có thể vào Vương Quốc Thiên Chúa là phải đón nhận Vương Quốc như một trẻ nhỏ. Niềm tin cứu độ thể hiện nét đơn thành của sự tín thác được cụ thể hoá nơi một trẻ nhỏ. Đức Giêsu khẳng định: Nước Thiên Chúa dành cho những ai ‘giống’ như trẻ thơ. Trở nên ‘giống’ trẻ thơ không có nghĩa là nên một đứa trẻ, nhưng là đòi hỏi có tinh thần của trẻ nhỏ: vốn hoàn toàn tin tưởng, cậy trông và đón nhận mầu nhiệm Nước Trời bằng tất cả sự yêu mến.

 

 

Trả lời