Ngày 10.8.2021: Trở thành môn đệ đích thực

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 12,24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC

Liền sau khi nói về quy luật chết để sống, mất để được, Đức Giêsu liền nói về thân phận của những ai muốn trở thành môn đệ đích thực của Người: Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.

Như vậy, những người phụng sự Chúa hẳn là có mối liên hệ đến quy luật Đức Giêsu vừa nêu ở trên: Là hạt lúa mục nát, là hy sinh mạng sống để phục vụ danh Đức Giêsu, và do đó, phần thưởng là “Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy”. Để được như thế, tiên vàn người phụng sự Đức Giêsu phải là người ‘bước theo’ và ‘ở cùng’ Thầy của mình.

 

Trả lời