Ngày 08.8.2021: Nguồn lương thực trường sinh

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 6, 41-52

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống'”.

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

“Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

NGUỒN LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH

Ngôn sứ Êlia nhờ có bánh các thiên thần mang tới mà ông được lại sức, nhờ đó mà có thể tiếp tục hành trình của ông tiến với núi Khôrép để gặp gỡ Thiên Chúa ; thì cũng thế, Thánh thể chính là lương thực, còn được gọi là thần lương Chúa ban cho chúng ta để chúng ta được nuôi dưỡng, để chúng ta được đủ sức mà tiến bước về quê hương đích thực là Nước Trời. Quan trọng là chúng ta có sẵn sàng đón nhận bánh đó hay không?

Niềm tin vào Đức Kitô không phải chỉ một lúc con người tuyên xưng đức tin và chịu phép rửa; nhưng trải dài trong suốt cuộc đời các tín hữu. Để giữ đức tin sống động và trung thành đến cùng, con người cần được nuôi dưỡng như Đức Giêsu dạy: Lắng nghe Lời Chúa và đón nhận Thánh Thể.

Trả lời