Ngày 06.8.2021: Vác thập giá cùng với Đức Giê-su

 

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 9,2-10

Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi.

VÁC THẬP GIÁ CÙNG VỚI ĐỨC GIÊSU

Việc được kết hiệp với Đức Giêsu trong vinh quang không phải là ý muốn cá nhân con người, nhưng là việc chọn lựa và là ân ban nhưng không của Thiên Chúa.

Hơn nữa, ba môn đệ hôm nay lên núi với Đức Giêsu, cũng là những môn đệ tiến vào vườn Giêtsêmani với Người. Như thế, vinh quang hôm nay chúng ta được chiêm ngắm cùng với các môn đệ trên đỉnh núi cao sẽ dẫn chúng ta đến khung cảnh thập giá mà Đức Giêsu đã loan báo: Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê. Chúng ta sẽ kinh qua khổ hình thập giá cùng với Đức Giêsu, để được vinh quang Phục sinh với Người.

Trả lời