Ngày 05.8.2021: Sức mạnh đức tin trong Giáo hội

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 16, 13-23

Khi ấy, Đức Giêsu  đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Đức Giêsu  nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giêsu  trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

SỨC MẠNH ĐỨC TIN TRONG GIÁO HỘI

Trải qua hơn 20 thế kỷ, Đức Kitô vẫn còn là một vấn đề thời sự nóng bỏng nhất. Người ta bàn bạc, người ta tranh luận về Người. Điều quan trọng là chính thái độ, là chính câu trả lời của mỗi người chúng ta. Dĩ nhiên không phải là một câu trả lời thuộc lòng nằm sẵn trong sách giáo lý, là lặp lại, là nghe nói, nhưng như vị Tông đồ trưởng Phêrô.

Ở đây, chúng ta nhận thấy quyền của thánh Phêrô gắn liền với việc tuyên xưng danh Đức Giêsu. Bởi đó mà trong các giờ chầu Thánh Thể, chúng ta luôn cầu xin cho người đứng đầu Hội thánh trần gian được ‘thêm sức sinh lực’, chắc chắn đó không chỉ dừng lại ở sức khoẻ thể lý, mà còn là sức mạnh Đức tin để dẫn dắt con thuyền Giáo hội trên đường lữ thứ trần gian.

Trả lời