Ngày 04.8.2021: Chạy đến và sấp mình dưới chân Giê-su

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 15, 21-28

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”.

Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”.

Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

CHẠY ĐẾN VÀ SẤP MÌNH DƯỚI CHÂN GIÊSU

Tin mừng hôm nay là một lời đầy thách thức. Đức Giêsu đã thách thức niềm tin của người phụ nữ Canaan. Niềm tin vốn mang lại cho bà sự thỏa mãn ước nguyện, không phải là vật chất, nhưng là tình thương của Đấng có uy quyền trên mọi sự.

Hành động của người mẹ vốn là bài học sâu sắc cho các bậc cha mẹ trong Hội thánh. Trách nhiệm và gánh nặng con cái xem ra nhiều lúc đã vắt kiệt sức các ngài: gánh nặng học hành, cơm ăn áo mặc; đặc biệt là gánh nặng trong việc giáo dục đức tin. Tin mừng nói đến đứa con gái nhỏ bị quỷ ám. Đây là đau khổ hơn tất cả. Mệt nhọc trong gánh nặng kinh tế không thể nào sánh được với nỗi đau của các bậc cha mẹ nhìn thấy con cái mình bị ma quỷ điều khiển lạc xa đường lối Thiên Chúa. Những lúc như thế, hãy làm như người mẹ trong Tin mừng: Chạy đến và sấp mình dưới chân Đức Giêsu.

 

Trả lời