Ngày 02.8.2021: Sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 14, 13-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”.

Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại rằng: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo các ông rằng: “Hãy đem lại cho Thầy”.

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

SẴN SÀNG CỘNG TÁC VỚI THIÊN CHÚA

Hãy cho họ ăn. Lệnh truyền ấy được đưa ra trong khung cảnh Gioan Tẩy giả bị xử trảm, như chúng ta đã được nghe hôm thứ Bảy vừa qua. Vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước đã qua đi, để vị Ngôn Sứ mới xuất hiện. Nếu như thời Cựu ước, dân chúng tụm năm tụm bảy theo chi tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình vì đói, nhưng người đứng đầu của họ là Môsê trở nên  bất lực, thì nay, dân chúng trong hoang địa, đại diện cho dân mới của Thiên Chúa, được vị Ngôn Sứ mới là Đức Giêsu chạnh lòng thương ra lệnh: Anh em hãy cho họ ăn.

Lênh truyền ấy mời gọi thái độ sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta không có nhiều, chúng ta không giàu, nhưng cái chúng ta có là lòng nhân ái, để biết sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có.

Trả lời