Ngày 28.7.2021: Hiểu được những giá trị Nước Trời

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 13, 44-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

HIỂU ĐƯỢC GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI

Người nông dân hay nhà buôn kia đã nhìn thấy mối lợi rất lớn nơi kho tàng và viên ngọc nên đã không ngần ngại đánh đổi tất cả để có được nó. Họ đã “bán hết” những thứ mình có để mua lấy viên ngọc.

Thứ anh có đó là tài sản, đó là thời gian, đó là nếp sống quen thuộc, và đó cũng là các mối tương quan xã hội,… Như ngọc cần phải mài dũa trong đau đớn mới có thể toả sáng, thì cũng thế, để đổi lấy viên ngọc quý là Nước Thiên Chúa, chúng ta cũng phải đau đớn mà gọt dũa những gì không thích hợp với thực thể Nước Trời.

 

 

Trả lời